MASTER WALLs

Master Walls es un programa artístic que es desenvoluparà en murs de gran format.


Aquest programa pretén dotar d’identitat la ciutat mitjançant l’art urbà, a través d’obres que aporten un valor i interès cultural a l’entorn. Aquest format de grans dimensions farà que les obres adquireixin una elevada visibilitat, i s’acabin convertint en una icona de la ciutat.