Mitjançant el projecte Aquí pots! l’Ajuntament posa a disposició dels joves creadors/es una sèrie d’espais distribuïts als diferents districtes de la ciutat per fomentar que l’expressió artística.

Les parets habilitades per a aquest ús aniran identificades amb un distintiu, que reprodueix un esprai amb l’eslògan “Aquí pots” i en els trams autoritzats per pintar s’hauran de respectar les portes i els trams de paret que siguin d’obra vista -totxo-. També cal respectar la direcció de les fletxes col·locades a les plaques identificatives i no pintar-les.

 

→Planols_espais__Aquí__pots__web_2016←

http://www.casabaumann.cat/index.php/creacio-artistica/grafity